Jézabèl [Poud & Lansan]
 23.00 Add to cart

Jézabèl [Poud & Lansan]

 23.00

Poud Jézabèl sé alyé ki fo pou moun ki vlé atiré boug ki dous é ki paré a dépansé lajan a-yo. Itil pou jwenn èvè on nonm rich, I bon pou réyisit é zafè osi.

In stock

Livrézon pou mèsi pou tout komann pasé €45

  • Fèt a lamen & béni an sérémoni
  • Toujou ni on ti agouba an komann a-w
Tout biten sékirizé

Description

Menné anbenn (èvè tigout chalè) pou lajan

Tradisyonèlman, sé anmafwèz Lwizyan ki té ka sèvi èvè rasin Jézabèl pou ralé-vini boug rich ki té ké vlé péyé pou sèvis a-yo… Jòdi-jou, tout fanm ka sèvi èvè pouvwa a rasin-lasa pou menné anvi a nonm é fè yo vin dous é donan.

Kijan pou sèvi èvè-y

Lè i an lwil, détwa gout asi pongnèt a-w é koté cho a kò-aw ka édé atiré atansyon (é monné). An fòm poud, menm jan nou ka vann-li, i pé sèvi plizyè mannyè. Ou pé brilé-y kon lansan pannan on sérémoni. Oswa, ou pé lagé on ti zingzing andidan on lèt, asi on kontra, an soulyé a moun-la ou bouzen if è on biten ba-w la. Sé-w ka vwè. Kondisyon sé ta-w.

Fòmil majik a-y

Poud Jézabèl annou fèt èvè rasin é rizòm a vré plant Jézabèl ki sòti an Lwizyan (apa po wouj a lépiséa moun ka jwenn èvè-y toupatou asi entèrnèt). Adan sa, nou rajouté rasin, po, fèy é èkstrè a plant moun ja konnèt dapré pouvwa yo tini pou fè moun bobi, fè dòt menné é lévé chalè.

Pokosyon
Pa valé-y. I tini vré rasin Jezabèl andidan. Jézabèl Louisian pa ka apliké asi po a-moun two lontan.

Listwa a Jézabèl

An lavi réyèl, Jézabèl té on prensès fénisyen, pitit a Itobal I (Ithobaal I, Ethbaal I), ki té wa lavil Tir. I vini Rèn pèp Izrayèl lè i mayé èvè wa Akab, pou ki moun i fè 3 pitit.

Adan Labib, sé on fanm ki byen kontwovèsyal davwa i lagé wòl tradisyonèl fanm té tini antan lontan. Yo kritiké-y onpil pou enfliyans i té tini asi mari a-y é gason a-y. Natirèlman, sé li yo vin chaché tren lè sé mésyé fè mové chwa politik.

Sa té ké on byen bon lidé aprann on ti lèson èvè èspéryans a Jézabèl. Latè ja touné konmen fwa dèpi Ansyen Tèstaman é onlo biten ja chanjé. Sé vré sa. Mè asiré sèten enpé biten rété menm jan-la. Lè ou ka envoké lésans a-y adan mannèv a-w, pa fè nenpòt biten. Fo ou ka miltipliyé pokosyon. Lè ou viré myélèz do ou ja an manipilèz (é pou détwa moun sé menm biten). Moun pé kòlè dèyè-w. Pran plézi a-w… mè fè atansyon.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jézabèl [Poud & Lansan]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.