Lanmou [Ben Espirityèl]
 9.50 Add to cart

Lanmou [Ben Espirityèl]

 9.50

Ben espirityèl Lanmou an katchimen a  travay a lanmou, bèlté é lanmou pou vou menm. I fèt pou édé-w atiré épi kiltivé lanmou ; koumansé èvè èstim pou-w menm épi grandi rèlasyon ou ja tini.

In stock

Livrézon pou mèsi pou tout komann pasé €45

  • Fèt a lamen & béni an sérémoni
  • Toujou ni on ti agouba an komann a-w
Tout biten sékirizé

Description

Tout kalité lanmou épi atirans

Ben-lasa ka travay plizyè jan. I plis ki bon lè ou ka travay asi lanmou pou-w menm, pou rèkonèkté pwofonnman épi-w menm. Sé sa jòdijou jennès ka kriyé ben glamour, pou ranjé jan ou pé atiré é miyélizé. Anfinaldikont, i ka paré-w pou ou pésa wousouvwè tout lanmou ou méritan.

Kijan pou sèvi èvè-y

Mété on basin dlo bouyi. Fèmé difé-la é lagé on ti sak ben an dlo cho-la (konsidiré sété on sak té). Kité-y sosé pou omwen 30 minit. Si ou vlé, ou pé itilizé ti sak ben-la an bénwa a-w. Pou ba ben-la plis fòs, mété on gwo kiyè sik kann, siwo batri oswa siwo miyèl an dlo cho-la. Kité-y fwadi jiktan i bon pou bennyé é lè ou paré, limé on chandèl épi pwofité.

Fòmil majik a-y

Tini on ti kèkchòz pou nétwayaj andidan ben-lasa. I ka ba travay a bèlté é dousinans a sé lézòt engrédyan-la lè. Ben-la ni on énèji a fanm. Bik a-y sé kréyé on santiman fwéchè, édé-w wouvè nanm a-w é kè a-w, anfinaldikont pou pésa édé-w atiré bénédisyon a lanmou.

Pokosyon
Pa valé-y.

Kenbwa : lanmou ba moun é ba-w menm

Kominoté la Karayib é dyaspora Afriken rèd. Istwa annou (épi sitiyasyon annou jòdijou menm, san manti) aprann nou pwotéjé nou é goumé èvè lavi é tout tribilasyon a-y. Sa ka rann maji annou entranzab. Mè, pa lésé sa chouboulé tèt a-w épi fè lidé nou senplis. Nou sé fanmi, frè, sè, pitit é zanmi a dòt moun an kominoté annou. Nou ka chaché dousin, favè é konmadri kon tout moun asi latè.

Sé konsa, natirèlman, Kenbwa, davwa sé potomitan mistik a kilti annou, kapab pwoché lanmou pi lwen pasé chalè seksyèl ; menm jan i ka pwoché bèlté èvè byennèt.

Pou sa ben-lasa fèt, pou wouvè chimen a lanmou an vi a-w ; koumansé èvè konsidérasyon pou vou menm a-w.

Chonjé Ọṣun, bèlté a-y, chalè a-y épi penpans a-y. Chonjé lanmou a Yemọja ki sé ta on manman. Yo toulédé sé Oriṣa dlo é tini enpé ègzanp a-yo adan la Karayib épi Amerik di Sid.

Kenbwa, ki kon sistèm rèlijyé la dyaspora, ni bèlté é lanmou a-yo andidan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lanmou [Ben Espirityèl]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.