Shopping Cart

Byenvini an House of Àṣẹ

House of Àṣẹ (pwononsé a-ché) sé on koté èspésyal pou pratik pèp antiyè, kréyòl èvè AfwoKalina. Isidan, nou ka pratiké é nou ka louanjé Kenbwa a zansèt annou.

House of Àṣẹ ka konsantré asi nétwayaj, gérizon épi pwotèjman (pou kò a-w épi kaz a-w) pou ou pésa atiré é kenbé lanmou, lapè épi fè kabrit fè bèf a kaz a-w (ki sé lajan, on bon travay oswa enpé kréyativité épi bénédisyon espirityèl).

House of Àṣẹ ka konsantré asi nétwayaj, gérizon épi pwotèjman (pou kò a-w épi kaz a-w) pou ou pésa atiré é kenbé lanmou, lapè épi fè kabrit fè bèf a kaz a-w (ki sé lajan, on bon travay oswa enpé kréyativité épi bénédisyon espirityèl).

Livrézon pou mèsi

Pou tout komann pasé €45

Fèt a lamen an sérémoni

Tout atik fèt a lamen & sosé an àṣẹ

100% Sékirizé

PayPal / MasterCard / Visa

House of Àṣẹ
Pwodui
Suiv
Bilten

Enskri an bilten niouz annou. Ou ké wousouvwè 10% asi prèmyé komann a-w!

Pwofité alè menm 10% KADO

asi prèmyé komann a-w èvè kòd : ASE

Vin èvè nou &

ou ké ni

Nou ka pwotéjé enfòwmasyon a-w. Pa ni spam.

Lèt-la ka vin an fwansé

· 10% kado asi prèmyé komann a-w

· pwomosyon annou avan tout moun

· avantaj yenki pou aboné

Byenvini !

Pwofité alè menm 10% KADO

asi prèmyé komann a-w

èvè kòd : ASE