Shopping Cart
Mi dé-twa répons

Kèsyon moun ka pozé anlo

Komann & livrézon

Konmen tan avan pwodui an mwen rivé?
Dapré la ou yé, sa pé pran 2 jou (an Fwans) oswa pétèt 10 jou travay (DOM épi lézòt koté).

Konmen pou livrézon?
Lè ou an pangné a-w, mété péyi a-w èvè kòd postal a-w. Pri-la ké parèt.

Zòt ka livré an péyi an mwen?
An sèten nou pé fè sa. Pou vwè sa, alé-w asi pangné a-w é maké non a péyi a-w.

Kenbwa

Ès kenbwa sé on biten toufré rivé?
Awa. Kenbw vyé tankou Zantiy Fwansé. I fèt davwa pizyè koutim Afriken mélanjé épi yo kontré èvè kilti lokal a Karayib. Ou ka touvé tibwen Krisyanis adan, èspesyalman pou menné zafè anba fèy.

Zòt ka louanjé Dyab é move lèspri?
Kenbwa pa ni ahak a fè èvè dyab é méchansté. Sé on zouti. On bon kantité moun ka sèvi èvè-y pou byen. E ni sa ki ka fè dòt chwa.

Sèvis

Zòt ka gadé zafè ba moun?
Alèkilé, sèl biten nou ka fè sé vann pwodui é nou pa ka gadé zafè ni fè pon dòt kalité sèvis èspésyal ba moun.

E si sé sa an vlé menm é an ké péyé bon lajan?
Nou ké réponn menm jan-la. Mèsi pou tout konpréyansyon.

Ou poko touvé sa ou bouzen ?

Voyé on mo ban nou

  Livrézon pou mèsi

  Pou tout komann pasé €45

  Fèt a lamen an sérémoni

  Tout atik fèt a lamen & sosé an àṣẹ

  100% Sékirizé

  PayPal / MasterCard / Visa

  House of Àṣẹ
  Pwodui
  Suiv
  Bilten

  Enskri an bilten niouz annou. Ou ké wousouvwè 10% asi prèmyé komann a-w!

  Pwofité alè menm 10% KADO

  asi prèmyé komann a-w èvè kòd : ASE

  Vin èvè nou &

  ou ké ni

  Nou ka pwotéjé enfòwmasyon a-w. Pa ni spam.

  Lèt-la ka vin an fwansé

  · 10% kado asi prèmyé komann a-w

  · pwomosyon annou avan tout moun

  · avantaj yenki pou aboné

  Byenvini !

  Pwofité alè menm 10% KADO

  asi prèmyé komann a-w

  èvè kòd : ASE