Planifikatè 2024 [Planifikatè Espirityèl]
 14.90 Select options

Planifikatè 2024 [Planifikatè Espirityèl]

 14.90

Planifikatè-lasa sé on konpangn èspirityèl pou 2024 touné asi kilti a nèg. I pé rédé-w gadé tras a pratik èspirityèl é rèlijyé a-w, adan plizyè tradisyon dyaspora afriken.

(0 customer reviews)

Livrézon pou mèsi pou tout komann pasé €45

  • Fèt a lamen & béni an sérémoni
  • Toujou ni on ti agouba an komann a-w
Tout biten sékirizé

Description

Gwo plan asi tradisyon pèp nèg

Adan planifikatè-lasa, nou mété dat ka sélébré sen afriken an pi gwo kilti épi rèlijyon la dyaspora: Lwa, épi diféran kalité vèwsyon a Oricha. I fèt dapré pratik yo ka touvé adan plizyè tradisyon tankou Kenbwa an Gwadloup épi Matinik, Palo Mayombe èvè Lucumí a Kiba, Vodou Ayisyen, 21 Divizyon koté Sen Domeng, Candomblê, Umbanda épi Quimbanda o Brézil, Obeah é Miyaliz la moun Karayib ka palé anglé, Vodou Lwizyan, Juju, Hoodoo Ozetazini, Shango Baptism a Trinidad, é dòt ankò.

Koté pratik

A pa on liv épi travay adan mè sé on fil espirityèl ki pé rédé-w kenbé on ti jounal présé-présé a travay ou ka fè (é travay ou pou fè), dapré la lalin yé (si sa ka entérésé-w). I ka rédé-w gadé motivasyon a-w pou pratik rèlijyé a-w osi; èspésyalman padavwa i ka chaché pousé-w fè divinasyon toulé mwa épi vénéré zansèt a-w.
Chak mwa ni twa paj a-y pou fè-w vwè adan on koudzyé sa ki pou fèt an mwa-la, fè-w maké objèktif (san istrès) épi réfléchi lè mwa-la bout.

Sa ki adan épi AGOUBA

Magré a pa on liv a travay, an pa té pé fè on planifikatè èvè yenki dat adan. Mi pousa lè ou ké wouvè-y ou ké jwenn èvè:
– on priyè ba lézansèt,
– lis kiltirèl (liv pou li, fim pou gadé),
– on piti sérémoni senbolik é présé pou lagé difikilté a 2021 dèyè.

Édisyon 2024
Ni on tibiten diféran adan édisyon-lasa. I dédyé pou Ọ̀ṣun. Davwa an ka suiv-li, chwa-la té fasil pou mwen. Ou ké jwenn épi on entwodiksyon asi-y èvè toutbiten i ka rèprézanté ki touléjou ki métafizik. Ou ké aprann dé ti istwa épi on rityèl présé pou konèkté èvè-y (épi rèspé) pannan mwa yo ka fété-y. An agouba, an ké prézanté ba-w on dòt divinité mwen enmé onpil ki ka vlé sanm fanmi èvè Ọ̀ṣun: Pomba Gira. Lanné-lasa ankò, an ké fokalizé asi Kenbwa épi on palé an pran èvè pwòp manman mwen asi édikasyon èspirityèl  é transmisyon.

Édisyon 2023
Lanné-lasa ankò, an ka ba-w dé tèks pou pwofondi réflèksyon a-w é pou détann vou tigout. Ou ké touvé on ti istwa asi pratik a dlo koukoun. Mè ou ké jwenn osi èvè on entèvyou épi on moun èsepsyonèl davwa i ni on pozisyon an Vodou Ayisyen toupannan i sé on référans politik é kiltirèl padavwa sé on larenn, Rèn Manman Dòwòti Désir, larenn la dyaspora o Benen.

Édisyon 2022
I ka ba-w osi dé tèks. Prèmyé-la sé on atik asi lanmò an kilti Kenbwa (rèspè épi lapérézité alantou a mò, élévasyon a nanm…). Dézyenm-la sé on pawòl asi Hoodoo, on tradisyon nèg amériken moun ka palé plis an plis é ki ka pèd figi a-y menm jan-la. Mwen kontré épi on mòso moun adan tradisyon-la, larenn Cotaliya Benson Milner Meadows de la Pound, pwopriyétè a Conjure South. Ansanm nou palé asi transmisyon pou pwochen jénérasyon épi divini a Hoodoo.

ÒF ÈSPÉSYAL !
komandé davans

Jous 1yé désanm

Planifikatè-la ké disponib ofisyèlman 1yé désanm 2023. Mè, ou pé ja kòmandé-y dèpi aprézan!

Si ou fè on pré-komann, ou ka jwenn èvè 10% kado asi Planifikatè-la (kòd: PLANNER10) épi 25% kado asi nenpòt sa ou tini an pllis adan pannyé a-w (kòd: PLANNER25)! Ou pé kolé sé kado-la si ou vlé.

Planifikatè ki pré-komandé ké pati 1yé simenn a désanm.

Additional information

Langue [Language]

2024 | Anglé, 2024 | Fwansé, 2023 | Fwansé, 2023 | Anglé, 2022 | Fwansé, 2022 | Anglé

Reviews

There are no reviews yet.

Show reviews in all languages (3)

Be the first to review “Planifikatè 2024 [Planifikatè Espirityèl]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.